20180704 Merck 350 BDay Celebration banner

Merck Millipore

logo03

Merck Millipore

برند مرک آلمان بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاھی و محیط کشت ھای میکروبی در دنیا میباشد که در قرن ھفدھم میلادی و در سال ١۶۶٨ در کشور آلمان تاسیس شد و با قدمت ٣۵٠ ساله خود می توان گفت قدیمیترین شرکت دارویی جھان میباشد و از مھمترین برندھای صنایع شیمیایی به حساب می آید. محصولات این شرکت به سبب کیفیت بسیار بالا انتخاب اول مشتریان در صنایع شیمیایی میباشد که در برگیرنده خیل عظیمی از موادھای شیمیایی پودری، محلولھا، تیترازول ھا و محیط کشت ھا می باشد، تنوع محصولات شرکت مرک آلمان تقریبا به حدود ٣٠٠٠ ھزار محصول میرسد. این شرکت در اواخر سال ٢٠١٥ میلادی با شرکت سیگما آلدریچ ادغام شد و بدین تریتب به شرکت سیگما پیوست وبا نام میلی پورسیگما در کانادا و امریکا فعال میکند. در بسیاری از موارد به منظور سھولت در استعلام محصولات شیمیایی کدھای محصولات شرکت مرک به عنوان کدھای مرجع مورد استفاده قرار می گیرد. کمپانی مرک ھمانند سایر شرکت ھای عرضه کننده مواد شیمیایی آزمایشگاھی این محصولات را بسته به کاربردھایشان درآزمایشات مختلف در گرید ھای متنوعی تولید می کند.

 

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click