هات پلیت مگنت(هیتر استیرر)

چاپ

HEATST

از این دستگاه بیشتر برای گرم کردن یکنواخت بـه همـراه هـم زدن خودکار محلـول هـای داخـل ظـروف آزمایـشگاهی استفاده می شود و سه نوع پیچ تنظیم بر روی آن وجود دارد که از پیچ گرمایی بـرای تنظیم درجه حرارت تولیدی و از پیچ زمان برای تنظیم مدت زمان گرم کردن نمونـه ها و از پیچ سرعت همزن هم برای تنظیم سرعت همزن مغناطیسی استفاده می شود. بدین صورت که برای استفاده از همزن مغناطیسی یک قطعـه کوچـک مغناطیـسی مخصوص را داخل ظرف محلول انداخته و بعـد از گذاشـتن ظـرف بـر روی صـفحه دستگاه ، همزن مغناطیسی آن را فعال می‌کنند و بدین ترتیب با چرخیـدن قطعـه کوچک داخل ظرف محلول هم زده می‌شود . برای گرم کردن شیشه آلات با استفاده از یک هات پلیت از دو روش استفاده می‌شود
یک روش معلق سازی شیشه آلات به آرامی بالای سطح هات پلیت بدون تماس مستقیم است. این امر نه تنها دمای شیشه آلات را کاهش می‌دهد، بلکه همچنین میزان تبادل گرما را آهسته و حتی گرم کردن را تقویت می‌کند. این امر برای کار هایی که زیر دمای جوش انجام می‌شوند یا زمانی که حداقل یک منبع دمای بالایی دارد، بسیار خوب جواب می‌دهد. در روش دیگر، که سرپا کردن خیمه ی سرخ پوستی نامیده می‌شود چون اندکی شبیه به یک چادر سرخ پوستی است، شیشه آلات بالای یک اجاق معلق و بالن توسط ورق قلع پوشانده می‌شود. قرار گیری این ورقه قلعی باید به طوری باشد که از گردن بالن شروع و به سطح هات پلیت پایین آید، تا به این صورت نه تنها طرفین بالن لمس شود بلکه اکثریت سطح اجاق هم پوشانده شود. این روش برای شیشه آلاتی است که باید در دما های بالاتر گرم شوند چون بالن به صورت غیر مستقیم توسط جمع آوری هوای گرم زیر این پوشش قلعی گرم می شود و برخلاف تنها معلق سازی ساده شیشه آلات، این روش بهتر است از جریان هوا در یک محیط بسته در امان باشد. هر دوی این روش ها در یک آزمایشگاه دانشگاهی مفید و کاربردی هستند چون ارزان تر، موثرتر، امن تر هستند و کاربران نیازی نیست که بعد از استفاده منتظر خنک شدن باشند.

X

Right Click

No right click