چهار آزمایش رایج خون

چاپ

BT

 

1_ CBC یا شمارش کامل سلول های خونی

پر مصرف ترین آزمایش مرتبط به خون می باشد. این تست انواع و تعداد سلول های موجود در خون (شامل گلبول قرمز و سفید و پلاکت ها) را اندازه گیری می کند. از این تست برای بررسی سلامت کلی بدن، پیدا کردن بیماری ها و ارزیابی وضعیت مواد معدنی استفاده می شود.

 

2_ پروترومبین زمان

که به اسم PT و Pro Time نیز شناخته می شود. این تست مقدار زمانی را که طول می کشد که خون لخته شود را اندازه گیری می کند. این تست حضور و فعالیت 5 فاکتور که در لخته شدن خون موثر اند را بررسی می کند. از این تست می توان بررسی دلیل مشکلات خونریزی استفاده می شود و می تواند در بررسی تاثیر داروهایی که جلوی لخته شدن خون را می گیرند استفاده می شود.

 

3_ پنل پایه متابولیک

این تست مقدار گلوکز، سدیم، پتاسیم، کلسیم، کلرید، کربن دی اکسید، کراتینین و نیتروژن اوره خون را ارزیابی می کند. سطح این مواد به بررسی مقدار قند خون، الکترولیت ها و تعادل مایعات بدن و همچنین عملکرد کلیه ها استفاده کند.
این پنل می تواند به پزشک شما در پیگیری تاثیرات داروهایی که مصرف می کنید مانند قرص های فشار خون استفاده کرد. همچنین برای تشخیص بیماری ها و شرایط خاص استفاده می شود. برای بعضی از این تست ها لازم به 12 ساعت ناشتایی می باشد.

4_ پنل متابولیک جامع

این پنل شامل پنل پایه متابولیک به همراه 6 تست دیگه می باشد تا اطلاعاتی جامع تر و دقیق تر در اختیار قرار دهد. پنل لیپید دسته ای از تست ها هستند که خطر مشکلات قلبی را ارزیابی می کنند. و شامل کلسترول و تری گلیسرید می باشد. پنل کبد که مجموعه ای از تست هاست که برای ارزیابی عملکرد کبد و مشخص کردن احتمال بروز تومور کبدی استافده می شود.پنل هورمون های تیروئیدی برای بررسی مقدار هورمون های تیروئیدی و عملکرد تیرویئد و هموگلوبین ای وان سی برای بررسی قند بلند مدت استفاده می شود.

 

X

Right Click

No right click