پلی اتیلن گلایکول، خواص و کاربردها

چاپ

Polyethyleneglycol

پلی اتیلن گلیکول (PEG) یک ترکیب پلی اتری است که دارای کاربردهای زیادی است. از تولیدات صنعتی گرفته تا داروسازی. این ماده با نام های پلی اتیلن اکسید (PEO) و پلی اکسی اتیلن (POE) نیز شناخته میشود و دارای جرمهای ملکولی متفاوت است. معمولا PEG ها به پلیمر هایی گقته میشود که دارای وزن مولکولی کمتر از 20000 گرم بر مول هستند. PEO ها به پلیمرهایی که گفته میشود دارای وزن مولکولی بیشتر از 20000 گرم بر مول هستند. POE هم به پلیمرهایی با هر جرم مولکولی گفته میشود. پلی اتیلن گلیکول ها از پلیمریزاسیون اتیلن اکسید ایجاد میشوند و دارای جرم های مولکولی در بازه 300 گرم بر مول تا 10،000،000 گرم بر مول هستند. پلی اتیلن گلیکول های با وزن مولکولی کمتر از 1000 گرم بر مول مایع هستند اما آنهایی که دارای وزن مولکولی بیشتر هستند، به شکل جامد پودری هستند.

 

کاربردهای پلی اتیلن گلایکول

 

پلی اتیلن گلایکول دارای کاربرد های مختلفی در زمینه های تولیدات صنعتی و پزشکی و داروسازی است.

 

کاربردهای پزشکی

 

 

کاربردهای شیمیایی پلی اتیلن گلایکول

 

پلی اتیلن گلیکول سمیت خیلی کمی دارد و به همین دلیل است که به راحتی میتوان از آن در بسیاری از محصولات استفاده کرد. این پلیمر به عنوان یک پوشش لغزنده برای بسیاری از سطوح و محیط های آبی و غیر آبی کاربرد دارد.

X

Right Click

No right click